Návrhy - Robinson a Halenár

Spracovanie a design - Pupik

Haláčovce - Otrhánky

MUŽI
Čaká sa na vylosovanie novej sezóny!
ŽIACI
Čaká sa na vylosovanie novej sezóny!
TRÉNINGY
Muži trénujú 2x do týždňa.
Žiaci trénujú 2-3x do týždňa.

Najlepší žiak sezóny 2011/2012?

Botka Adam (4 | 5%)
Geleta Dominik (16 | 21%)
Geleta Adrián (7 | 10%)
Bolfa Peter (3 | 4%)
Sloviak Martin (2 | 3%)
Horváth Matúš (3 | 4%)
Rypák Marián (21 | 28%)
Božik Dominik (1 | 1%)
Kopčan Peter (3 | 4%)
niekto iný (15 | 20%)
Vážení športoví priatelia,

rok 2009 bol pre Telovýchovnú jednotu Baník Haláčovce výnimočný tým, že sme si počas toho roka pripomenuli okrúhle - 50.výročie jej založenia. Futbal sa v obci naďalej teší väčšej popularite ako novovytvorený tím hasičov, čiže môžeme konštatovať, aký je dôležitý pri vývine, výchove našej mládeže a celej športovej verejnosti.
  
Počas tejto polstoročnice prešiel futbal rôznymi etapami, či úspešnými, alebo menej úspešnými rokmi. Je poznačený húževnatou prácou dobrovoľníkov, ktorí venovali haláčovskému futbalu svoj čas, mnohokrát i zdravie a vlastné prostriedky, často i na úkor svojich rodín a najbližších.

Preto všetkým tu menovaným i nemenovaným , ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, že futbal v Haláčovciach vydržal tých 50 rokov, patrí srdečná a veľká vďaka. Osobitne chceme poďakovať trénerom a futbalistom, ktorí nie sú Haláčovčania a pomáhali vychovávať a reprezentovať naše "futbalové farby". Ďalej chceme poďakovať za spoluprácu futbalistom a funkcionárom z obce Otrhánky. Bez ich pomoci by futbalový život v oboch obciach nebol možný, z toho dôvodu bol v roku 2008 založený futbalový oddiel s novým názvom "TJ BANÍK Haláčovce - Otrhánky".

Stručným prierezom histórie je i táto internetová stránka. Materiál k jej vydaniu poskytli občania, ktorí si radi zaspomínajú na mladé-futbalové roky. Určite tu nie sú vymenované všetky mená a všetky udalosti. Možno pamätníci nájdu i malé nezrovnalosti, ktoré nie sú uvedené, za ktoré sa ospravedlňujeme a zároveň prosíme o pochopenie.

Nech táto stránka je úprimným poďakovaním všetkých hráčom, funkcionárom a futbalovým priaznivcom, ktorí počas 50-ročného haláčovskeho futbalového života tu pôsobili a zároveň nech je inšpiráciou a výzvou pre ich nástupcov v súčasnosti a budúcnosti.
Horúce novinky z táborov TJ
Sezóna 2011/2012 je úspešne za nami. Či bola pre mužov i žiakov úspešná posúďte sami. Rozlosovanie na novú sezónu prebehne v piatok 13. júla. Všetky podrobnosti nielen o programe nastávajúcej sezóny samozrejme prinesieme

Najlepší hráč sezóny 2011/2012?

Kopčan František (19 | 43%)
Sečanský Viliam (4 | 9%)
Ďurkáč Ivan (5 | 11%)
Pitel Ľuboš (3 | 7%)
Masár Michal (2 | 5%)
Jánošík Milan (4 | 9%)
Slovák Martin (1 | 2%)
Bolfa Michal ( | 0%)
niekto iný (6 | 14%)
Autori: Robinson a Halenár
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one